PODMÍNKY SLUŽBY

  Tyto podmínky služby představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, týkající se vašeho přístupu a používání webové stránky, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, které s nimi souvisí, jsou s nimi propojeny nebo jinak propojeny (souhrnně „Stránka“).


  Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami služby, pak máte výslovně zakázáno používat Stránky a musíte je okamžitě přestat používat.


  Doplňkové podmínky služby nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na webu, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli az jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek služby.


  Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek služby a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu.


  Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky služby, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných podmínkách služby a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete nadále používat stránky po datu zveřejnění těchto upravených podmínek služby.


  Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. .


  V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.


  Tyto podmínky služby byly vytvořeny pomocí Termly.


  [Stránka je určena pro uživatele, kteří jsou alespoň 13 let.] Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které pobývají (obecně mladší 18 let), musí mít povolení a musí být přímo pod jejich dohledem. rodič nebo opatrovník k používání webu. Pokud jste nezletilí, musíte si nechat přečíst a souhlasit s těmito Podmínkami služby váš rodič nebo zákonný zástupce, než začnete Stránky používat.


  PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ


  Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že:


  [(1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat;


  (3) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek služby;


  [(4) nejste mladší 13 let;


  (5) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak;


  Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).  REGISTRACE UŽIVATELE


  Možná budete požádáni o registraci na stránce. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odebrat, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.